Nổi Bật

Alternate Text

6

Năm Kinh Nghiệm
Alternate Text

2

Cơ Sở
Alternate Text

50

GV Bản Ngữ
Alternate Text

5000

Học Viên
Cùng anh ngữ Smartlearn chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi

Ngày 28/5/2017 vừa qua, các bạn học viên vô cùng đáng yêu của Anh ngữ SmartLearn đã có một ngày sinh hoạt tập thể vô cùng thú vị. Cùng hát, cùng nhảy, cùng xem màn ảo thuật kỳ bí và tham gia gameshow sôi động cùng các thầy cô giáo.